Bliv medlem

Download medlemsformular her

Bliv medlem af Skelhøje Købmandsgaard ApS, og få et Købmandskort!

Medlemsskabet er personligt, og det koster 200 kr.

Som medlem får du stemmeret ved generalforsamlingen, og indflydelse på driften af Købmandsgården. Medlemmer får 1% rabat på deres varekøb – undtagen porto, spil, tobak og ugeblade. 1% er bedre, end den rente du får i en bank! Der er specielle tilbud til medlemmer.

Hvordan virker Købmandskortet?

Du kan bestille et købmandskort i butikken, ved at udfylde denne ansøgning.

Du skal betale engangsbeløbet på 200 kr., for at blive medlem.

Du kan så sætte penge ind på dit Købmandskort ved kassen i butikken. Du kan indsætte kontanter, eller ved at bruge dit betalingskort.

Når pengene er indsat, kan du straks handle med kortet.

Efter hver handel får du en kvittering, hvor det fremgår hvad du har købet, og hvor mange penge der er tilbage på dit Købmandskort.

Vi anbefaler, at du sætter et beløb svarende til dit månedlige forbrug ind på kortet. Skulle beløbet ikke slå til, kan du altid sætte penge ind på Købmandskortet.

Udfyld nedenstående, og bliv medlem:

Navn:          _____________________________________________________________

Adresse:    ________________________________________________________________

Telefon:        ________________________________________

Mail:             ________________________________________ @ _______________________

Underskrift: ____________________________________________

Jeg ønsker at modtage det månedlige nyhedsbrev fra Skelhøje Købmandsgaard. Ja/Nej

Jeg ønsker at blive tilmeldt SMS med tilbud fra Skelhøje Købmandsgaard på mobil:

Bortkomne kort lukkes ved henvendelse til butikken – og der gives en kvittering på at kunde kontoen lukkes på det bortkomne kort. Saldo på kunde kontoen overføres til ny kunde konto, og nyt kort udleveres.

Skelhøje Købmandsgaard ApS erstatter ikke eventuelle køb på bortkomne Købmands Kort.

Skelhøje Købmandsgaard ApS garanterer, at indestående på kunde konto til enhver tid indløses til varer.

Som medlem er du med til at styrke og fastholde Skelhøje Købmandsgaard ApS, som et aktiv i lokalsamfundet. Du er med til at gøre Skelhøje til en levende by, og et godt sted at bo og leve, og på den måde sikre udvikling og undgå afvikling.

Bliv medlem af Skelhøje Købmandsgaard!

Et medlemskab i “Vores købmand” er at sidestille med et medlemskab i fx. borgerforeningen eller en hvilken som helst almindelig forening. Du tegner dig ikke for noget beløb eller kautionerer for nogen gæld. Det eneste er at du betaler et årligt medlemskontingent og dermed er med til at sikre foreningen et økonomisk fundament, der skal være med til at muliggøre opstarten af en købmand i Skelhøje.

Personligt medlemskab koster 200 kr.

Vær opmærksom på at det er et personligt medlemskab og altså ikke “dækker” alle i husstanden. Vil man støtte yderligere eller have mere indflydelse, skal der tegnes et medlemskab for hver person i husstanden.