Referat fra generelforsamling 2019

Referat fra Generalforsamling 2019

Torsdag den 7. marts kl. 19.00 på første sal

Dagsorden: 

Valg af dirigent.                               Kjeld Bitsch
2.   Valg af referent.  Rikke Josefsen
3.   Bestyrelsen aflægger beretning:

21 juni 2014 har købmanden hold. så snart har vi 5 års fødselsdag. Nogle borgerne fik i sin tid en del af det afklippede snor som et fint symbol på at vi er en del af Købmandsgaarden.

Købmandens regnskab blev gjort op med et meget lille overskud. Regnskabet dækker også over at der var en medarbejder der tog af kassen og det er blevet hentet hjem. 

Butikken i et lille lokalt samfund et utrolig vigtig, det gør at det er lettere at være barn, det er lettere at være gammel og det er lettere at være en familie. Købmanden bringer også vare ud og det er en fantastisk mulighed. 

Der opstår fællesskaber. Hvis man har tendens til at sidde for sig selv bliver man mødt med glade mennesker og bliver revet med i et fællesskab. Virksomheden har altid kørt som en Socialøkonomisk virksomhed og er nu blevet videreudviklet til en købmand som uddanner unge mennesker. Sidste sommer mødte Knud en tidligere studerende og han fik en snak med hende om ikke hun ville være i praktik ved købmanden.

 I november talte Knud med Michael den tidligere købmand omkring udfordringerne med eleverne. Pga. Et stort pres i forhold til at stå med et så stort ansvar det er, at stå med unge elever, blev der ledt efter en ny købmand da Michael ikke ønskede at stå med det store ansvar og ville prøve kræfter et andet sted. Derfor er vi nu så heldige at have fået Peder Engedal som har kørt butikken før. vi siger tusind tak fordi Peter har valgt at sige ja tak.

Igennem de sidste 10 år er hver 7’ene butik lukket både pga. Internet handel og de store supermarkeder. Takket være en fin bestyrelse, gode lokale kunder og donationer har vi klaret det. 

Mange travere og rejsende kommer igennem byen og spørger ofte hvordan denne lille butik har kunnet klare sig så godt. 

Foreninger i Skelhøje består af: Købmandsgården, Treviata og volden 2

Trevita skulle have overtaget 1 salen ovenpå købmanden, men i stedet har købmanden overtaget og det er derfor meningen at det skal benyttes til kurser og lignende. 

Kristendemokraterne kom og så købmanden og var betaget af mulighederne som lå i købmandsgården.

Der har været problemer med it systemet i butikken. Jeppe Svane fra Havredal og Glenn fra MacY har hjulpet med at få det op at køre igen. Det er vi meget glade for. Det regner vi med er løst nu. 

Hver mandag kl. 10 har der været møde i Forretningsudvalget omkring hvordan det hele står til, det har været gavnligt, men for eftertiden bliver det lidt mindre. 

Bestyrelsesmøderne har været mindre men der er blevet drøftet mange vigtige ting der er blevet sat stor pris for de enkeltes indsats.

Der håbes på at der kommer en lille annonce i avisen omkring købmandsgården. 

Nyhedsbrev, SMS og facebook bliver brugt som en fin reklame og service. 

Folkebladet har været flittige til at skrive om os og det er vi rigtige glade for.

Vi har været beriget med frivillig arbejdskraft. Vi har ildsjæle der knokler. Der er nogle som er stoppet, men så er der nye der er trådt til. Der er flexjobbere som også gør en stor indsats. Der har været mange praktikanter og elever fra handelsskolen og det har været blandet, men generelt gjort en flot indsatsen

Vi takker for karolinepigernes indsats, det skaber hygge og liv ved købmanden.

Peder fremlægger kort om opstarten som ny tilbagevendende købmand. Det har været en spændende start. Der har været nogle spøgelser i skabet. Bl.a. EDB som ikke lige fungerede. Der er startet så småt ved at blive flyttet lidt om. Der går stadig et lille stykke tid før at det hele er på plads. Der kan godt bruges flere frivillige til at sidde ved kassen så Peter kan følge noget op på de hængepartier der kan være når man starter op som ny. 

Vi skal være gode til at være ambassadører og fortælle om bores lille lokale butik og være mere åbne omkring at hjælpe lidt her og der. Lidt har også ret.

Skelhøje er blevet meldt ind i Frederiks og Omegns handelsstandsforening og skal med på forårs messe i Frederiks, dette for at vise flaget sammen med Mac Y.


4.  Årsregnskabet fremlægges og godkendes af generalforsamlingen.
Årsregnskab fremlægges og godkendes af generalforsamlingen

Søren fremlægger regnskabet.

Vi ønsker flere der bruger købmandskortet og flere som anskaffer sig et. 

Det ville være godt hvis der havde været en forening som kunne drage nytte af det overskud som arrangementerne Laver. Vi bliver forhåbentligt vores egen kreditor. Jo flere aktiviteter vi som borger kan lave jo bedre. Regnskabet blev godkendt.


5.   Indkomne forslag. Ingen
6.  Valg.Der diskuteres om et evt. Skifte som formand til næste år da Knud til næste år har ønske om at prioritere anderledes. Der snakkes om at der allerede nu skal tænkes på en afløser


6.a Valg af formand for 1 år. På valg er:
Knud Gaarn-Larsen.          Genvalg.      
6. b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
Camilla Duus Hansen
Heidi Jensen 
Ole Aagaard                       

Ole Aagaard valgte at trække sig fra bestyrelsen, men han fortsætter i Forretningsudvalget uden for bestyrelsen.
Nyvalgt blev: Jimmy Nielsen, Lars Jensen og Jette Schmidt.6.c. Valg af to suppleanter for et år. 1. Suppleant Heidi Jensen og 2. Suppleant Camilla Duus Hansen
7.   Valg af revisor. I 2019 blev Søren Nørgaard og Ingrid Buhl valgt.
8.  Fastsættelse af medlemskontingent. Bestyrelsen foreslår kontingent for 2019 på 0 kr..