Generelforsamling 2019

Foreningen Skelhøje Købmandsgaard indkalder til generalforsamling 

torsdag den 7. marts kl. 19.00 Volden 2 1. sal

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Bestyrelsen aflægger beretning
  4. Årsregnskabet fremlægges og godkendes af generalforsamlingen.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg

6.a Valg af formand for 1 år. 
Knud Gaarn-Larsen.   

6. b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
Ole Aagaard
Heidi Jensen
Camilla Duus

Valgt i 2018 for 2 år. Kjeld Bitsch, Johan Jensen og Eva Kornum.

6.c. Valg af to suppleanter for et år. 

  • Valg af revisor. 
  • Fastsættelse af medlemskontingent. Bestyrelsen foreslår kontingent for 2019 på 0 kr.. Oprettelsesgebyr 200 kr.
  • Eventuelt.

På bestyrelsen vegne

Knud Gaarn-Larsen