Informationsmøde onsdag den 15. dec. 2021

Onsdag aften den 15. december kl.19:00 havde Skelhøje Købmandsgaard indbudt byens borger og andre lokalt interesserede til et informationsmøde i Skelhøje Kulturhus.

Informationsmødet store omdrejningspunkt omhandlede at Havredal Praktiske Skole (HPS) har opsagt samarbejdet med Skelhøje Købmandsgaard (SKG). Det betyder kort sagt at Skelhøje Købmandsgaard ikke længere vil uddanne butikselever under STU-uddannelsen, og at det månedlige honorar for at oplære eleverne ophører.

Kjeld Bitsch startede med at byde de fremmødte velkommen, som var mødt op selvom der var krav om mundbind, coronapas og god afstand.

Lidt historie og kontekst om SKG

For ca. 9 år siden startede planlægning af opstart af en købmanden i Skelhøje.

For ca. 7 år siden startede købmanden op som LetKøb og som en socialøkonomisk butik med et stort lokalt engagement og gåpåmod.

For ca. 4 år siden startede et samarbejde med Havredal Praktiske Skole omkring en butiksuddannelse for STU-elever. Poul Jensen og Knud Gaarn var drivmændene bag dette samarbejde.

For ca. 3 år siden blev købmand Peder Engedal ansat med en ide om at SKG skulle løfte uddannelsen af elever fra HPS. HPS har støttet projektet med 15.000 kr. om måneden så der kunne bruges tid til at støtte elevernes virke. Efter denne aftale kom i hus, blev der brugt lidt færre frivillige i butikken.

For ca. 1 år siden blev butikken opgraderet med en renovering og en overgang fra LetKøb til Min Købmand, med et ønske om at øge udvalget, øge omsætningen og give STU-eleverne en bedre uddannelse. SKG er stadig en socialøkonomisk butik.

Udviklingen igennem det sidste år

SKG har fået løftet butikken betragteligt økonomisk. Ved at indgå et samarbejde med Min Købmand og Dagrofa har SKG fået en sparringspartner der kan hjælpe med budget, revisor og årsrapport. Dette er en stor gevinst for den daglige drift.

Dagrofa lagde et budget for det første år som Min Købmand på en omsætning på 7 mio. årligt. Dette blev betragtet som en stor mundfuld, omend overkommeligt, eftersom omsætningen det tidligere år havde lagt på 5,3 mio. Det skal dog understreges at Dagrofa endnu ikke havde oplevet at en butik det første år kunne lave et overskud, fordi der altid er store omkostninger forbundet med driftsopstart.

Men SKG kan nu efter et års tid se, at omsætningen ca. lander på 7,5 mio. for år 1 (regnskabsåret kører fra 01-10-2020 til 30-09-2021 og det er endnu ikke helt færdig opgjort).

Det har SKG høstet meget ros og anerkendelse for af Dagrofa. Og nu kan Dagrofa så berette om, at det godt kan lade sig gøre at lave et lille overskud efter år 1.

En mindre sjov besked

Men så skete der desværre det, at bestyrelsen for SKG modtog en nedslående besked fra HPS for et par måneder siden: ”Ingen elever tilmeldt til butiksuddannelsen. Viborg Kommune vil ikke videresende potentielle elever til Havredal Praktiske Skole, da Viborg Kommune fremover selv ønsker at stå for dette.”

Dette er desværre en beslutning som har stor betydning for både STU-eleverne, skolen og lokalsamfundet, herunder SKG. Man kunne foranlediges til at tro at eleverne var bedre stillet med den hjælp som HPS og SKG har kunnet give disse STU-elever, som jo ofte har sekundære problematikker der skal tages hensyn til. Et hensyn som HPS og SKG til fulde har kunnet efterleve.

For SKG betyder ingen STU-elever = ingen penge fra HPS. Og det betyder igen, at SKG vi ende med at mangle 180.000 kr. om året på bundlinjen.

For at tjene 180.000 kr. skal der ca. omsættes for 1.000.000 kr.

Så altså – hvordan kan SKG øge omsætningen med ca. 1 mio. kr. om året? Denne opgave er, hvad aftenens informationsmøde har omhandlet. For beslutningen om, at der nu ikke længere vil komme STU-elever er endelig truffet, og denne beslutning ligger udenfor SKG indflydelse.

Det er med beklagelse at SKG ikke længere kan hjælpe med denne samfundsopgave det er at uddanne STU-elever, da SKG ser det som en betydningsfuld opgave at være en social registreret virksomhed.

Løsningsforslag for øget omsætning

Så hvordan kommer SKG videre herfra? Dagrofa har været behjælpelig med at lægge et nyt budget og sammen med bestyrelse er alle sten vendt i at lave så realistisk et scenarie som muligt. Som mange andre erhvervsdrivende kan også SKG se ind i en tid med øgede udgifter på f.eks. el, varme og forsikring.

Dagrofas nye budget ender op på 8,25 mio. kr. årligt. Altså en årlig øget omsætning på 750.000 kr. i forhold til nuværende.

Er dette så muligt? Ja det mener SKG ikke er urealistisk. Der er forskellige måde at gribe det an på.

Man kan gå efter en model hvor kunderne vil købe mere i butikken. Der er ca. 250 kunder igennem butikken hver dag. Hvis de hver lagde blot for 10 kr. mere i indkøbskurven, så ville dette give en øget omsætning på 910.000 kr. om året. Og dermed kunne målet være nået.

Men man kunne også gå efter en model, hvor man kombinerer nogle aktiviteter der giver en bundlinje indtjening, som derigennem kunne betyde at man ikke var så afhængig af at kunderne lagde en ekstra omsætning.

Aktiviteterne kunne f.eks. være en vinklub, et koncept med nogle fredagsmenuer, en herreaften, en dameaften. Der findes jo nogle meget fine lokaler ovenpå SKG som kunne bruges til formålet.

En anden mulighed er en øget frivillighed i butikken. Dermed kan der spares på den samlede lønsum. Frivillighed kan bestå af mange små delopgaver, f.eks.

 • Pakkeudlevering fra kl. 16-18
 • Rengøring et par timer hver uge på en fast ugedag
 • Dato-tjek af varer på en fast ugedag
 • Hente bagerbrød om morgenen
 • Salg af rundstykker lørdag eller søndag morgen i et par timer

Hvis ovenstående kunne have interesse er man meget velkommen til rette henvendelse til købmand Peder Engedal. Ud over at hjælpe lokalsamfundet, kan det også give værdi for den enkelte at indgå i et fællesskab.

Ideer modtages med kyshånd

SKG har med informationsmødet forsøgt at udvise rettidig omhu, og en del af formålet med mødet var således at bruge de fremmødte som sparringspartnere til nye ideer. Og der kom da også nogle fine indspark fra de fremmødte. Nedenstående ideer kom fra de fremmødte borger i salen som ivrigt debatterede løsningsforslagene:

 • Kan man sløjfe de 1% i dividende som gives på køb på købmandskortet?
 • Kan karolinepigerne optage aktiviteterne?
 • Kan en del af de penge der bliver sat ind på købmandskortet overføres til en anden konto?
 • Kan man begynde at opkræve et årligt kontingent for at være med i købmandsforeningen?
 • Kan man sænke prisen på fadøl eller eventuelt gøre den billigere for medlemmer?
 • Kan man lave en donationsordning på pantflasker?
 • Kan man have fokus på at man føler sig velkommen i butikken som derved kunne øge omsætningen?
 • Kan man lave et årlig mountainbike løb (Skelhøje Open) med start og slut i Skelhøje i samarbejde med andre foreninger?
 • Kunne SKG bruge den nye (kommende) pavillon på det grønne område til aktiviteter som f.eks. salg af grillpølser mm.?
 • Kunne man lave generalforsamlingen med spisning mod betaling?
 • Kunne man være opmærksom på at Gestus varer, Spar øl og et meget flot MacY-udvalg kun findes i Skelhøje hvis man kigger på det område der dækker det tidligere Karup Kommune?

Alle er velkomne til at komme med indspark til hvordan SKG kan øge indtjeningen i butikken.

Ligger du inde med en god ide, er du velkommen til at sende dit forslag til bestyrelsen til e-mail skg@skelhøje.dk  Forslag vil blive behandlet og eventuelt blive gennemgået på næste års generalforsamling.

Støtte af Skelhøje Købmandsgaard, er støtte til lokalsamfundet i Skelhøje

Man skal huske, at der er gang i en masse aktiviteter i og omkring Skelhøje: En måske kommende motorvej, en aktiv købmandsbutik, der er en masse planer på tegnebrættet omkring det grønne område ved legepladsen, Energi Viborg vil begynde et vandafledningsprojekt i Skelhøje. Så ja, der er gang i Skelhøje! Og der er gang i Skelhøje Købmandsgaard.

SKG har revet plasteret af armen og kigger nu direkte på såret og mener godt at såret kan heles … den rigtige medicin skal bare findes i samarbejde med de lokale borgere.