Nyhedsbrev 2021

Nyhedsbreve fra 2021!

DER INDKALDES TIL GENERELFORSAMLING 2021

Torsdag den 3. juni 2021 kl. 19,00

På Mac Y Søndergade 50

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.   Valg af dirigent.
2.   Valg af referent.
3.   Bestyrelsen aflægger beretning.
4.  Årsregnskabet fremlægges og godkendes af generalforsamlingen.
5.   Indkomne forslag. 
6.  Valg
6.a Valg af formand for 1 år. Kjeld Bitsch modtager genvalg
6. b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
Jimmy Nielsen, Lars Jensen og Jette Schmidt. Lars ønsker ikke genvalg.
6. c. Der skal vælges et bestyrelsesmedlem for Knud Gaarn-Larsen, der ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen.
6.d. Valg af to suppleanter for et år. I 2020 blev Kjeld Flammild og Gitte Sørensen valgt
7.   Valg af revisor. (Nuværende Søren Nørgaard og Ingrid Buhl)
8.  Fastsættelse af medlemskontingent. Bestyrelsen foreslår kontingent for 2021 på 0 kr.. Oprettelsesgebyr 200 kr.
9.  Eventuelt.

På bestyrelsen vegne

Kjeld Bitsch