Omtale

Her vil løbende blive lagt omtale i pressen og andre steder ind.

Lørdag den 8. februar 2020 skrev Viborg Stifts Folkeblad:

Onsdag den 5. februar 2020 skrev Ugeavisen Karup:

Torsdag den 30. januar 2020 skrev Viborg Stifts Folkeblad:

Tirsdag den 21. januar 2020 skrev Viborg Stifts Folkeblad:

Fredag den 10. januar 2020 var der en fin artikel i Viborg Stifts Folkeblad om Bent og AnneMette Poulsen:

Portræt

Skelhøje: – Det er jo en dejlig lille by. Vi har jo købmand, kulturhus og en skøn natur lige i nærheden. Og så er der nogle meget flinke mennesker her.
72-årige Bent Poulsen har aldrig fortrudt, at han sammen med sin kone, 64-årige Mette, for 13 år siden flyttede til Skelhøje.

De kom fra Karup, hvor et 200 kvadratmeter hus og en stor have var rigeligt til to modne mennesker uden hjemmeboende børn.

– Vi havde egentlig tænkt os at flytte til Silkeborg, som jo også ligger naturskønt. Men vi er blevet meget glade for at bo i i Skelhøje. Ja, vi skal nok bæres herfra, siger Mette Poulsen.

Men parret nøjes ikke med at bo i Skelhøje. De har begge gennem alle årene været særdeles aktive i deres by og lokalsamfund. Og det er også en del af forklaringen på, at de er faldet så godt til, mener de selv.

– Man kan jo selv gøre noget for, at man bliver accepteret og bliver en del af samfundet, når man flytter til et nyt sted, siger Bent Poulsen.

“Turistchefen”

Selv blev han også straks fascineret af Skelhøjes omliggende natur – blandt andet Dollerup Bakker – men også byens og egnens historie. Fra istidsgletsjergrænsen til den “nyere” tid, hvor Skelhøje opstod som stationsby for lidt over 100 år siden. Og ikke mindst blev han optaget af, at Hærvejen går gennem Skelhøje.

Og de mange hærvejsvandrere kom hurtigt til at spille en central rolle for Bent Poulsen.

– Jeg begyndte at tale med dem, der kom forbi, og det har givet masser af gode snakke, siger Bent Poulsen, der også er blevet rigt påskønnet den anden vej.

For efterhånden, som han blev velbevandret i sin by og dens historie, gav han gerne sin viden videre, og skelhøjeboerne har for flere år siden udnævnt ham til at være “turistchefen”, som man henviser til, hvis besøgende skal have noget at vide om både det ene og det andet.

Turisme er i det hele taget noget, der optager Bent Poulsen meget. Og han slår gerne et slag for, at man lige så godt kan være turist i sit nærområde som et fjernt sted.

– Mange kender jo ikke meget til alt det skønne, der ligger tæt på, hvor de bor. Nærturisme er virkelig noget, jeg gerne vil gøre mere for, siger han.

Først på “kaminoen”

For tiden er han stærkt optaget af at få etableret den såkaldte Kalk Kaminoen fra Stoholm til Skelhøje. En 28,9 lang rute gennem masser af varieret, skøn natur. Fra det kuperede område ved Mønsted og Daubjerg til Kongenshus Hede og derfra videre i mark- og skovlandskab.

Ruten er fastlagt, og Bent Poulsen har selv gennemført hele Kalk Kaminoen.

– Som den første i verden, som han siger.

Kalk Kaminoens Venner håber, at vandreruten officielt kan åbnes næste år. Men inden skal der sættes skilte og andre markeringer op, lige som “kaminoen” skal markedsføres og synliggøres på forskellig vis. Og det forsøger initiativtagerne nu at skaffe penge til.

Begge “Daltrolde”

Engagementet i Kalk Kaminoen er meget karakteristisk for, at Bent Poulsen trods sin modne alder har masser af energi, som han gerne bruger udadvendt i sit lokalsamfund.

Til daglig går han ofte til hånde i Skelhøje Købmandsgaard, selv om han formelt ikke er ansat. Det kan være at slæbe rundt på nogle ølkasser eller at feje rundt om. Og så skal han også lige se til sit “turistkontor” – et hjørne i købmandscafeen med blandt andet en stander fyldt med brochurer, som Bent gerne deler ud af og fortæller om til cafeens gæster.

På det seneste er han også blevet lokalskribent for Ugeavisen Karup.

Derhjemme har han og Mette for tiden en kraftig knortekæp med en lang række små indgraverede metalplader skruet ind.

Kæppen er i flere end en forstand en vandrestav, for den symboliserer, at Bent Poulsen i år har titlen som “Årets Daltrold”. En ære, som Skelhøje Borgerforening hvert år tildeler en lokal borger, der har gjort en særlig indsats for byen.

Og det er i øvrigt ikke første gang, han er blevet udnævnt. På 2014-pladen står hans navn også. Men her sammen med hustruen Mette.

Den gang fik de sammen “trolde”-titlen, fordi de begge havde gjort en stor, frivillig indsats for at få Skelhøje Kulturhus – den tidligere kro – ombygget og sat i stand. Flere dage om ugen i trekvart år var de i gang med malerpensler, værktøj og meget andet i kulturhuset, som parret bor lige over for.

Katte og familie

Med alle deres gøremål kunne man fristes til at tro, at de dårligt har tid til hjem